Klaster glavobolja


Klaster glavobolja

Klaster glavobolje su veoma teške i dramatične, o čemu svedoči nadimak “samoubilačka glavobolja “.

Neki doktori i naučnici smatraju da je ovaj bol najintenzivniji koji čovek može podneti, intenzivniji od opekotina, slomljene kosti, porođaja. U klaster glavobolji dominiraju napadi koji traju od 15min do 3h, koji se tipično javljaju 1-3 puta dnevno. Ovakvi bolni dani se grupišu tzv. klaster periode koji traju više nedelja i karakteristično se javljaju u isto doba godine.

Bol je neizdrživ, pacijenti ga opisuju kao ubod nožem, burgijanje i sl. Javlja se veoma brzo i brzo kulminira (za 5 do 15 min), jednostran je obično oko oka i u predelu lica, pri ležanju se pogoršava. Istovremeno se na istoj strani lica javlja i crvenilo i suzenje oka, zapušenost nozdrve, znojenje čela ili te polovine lica, spušteni kapak.

Bolovi se mogu javiti i noću i probuditi iz sna. Ovaj bol nastaje tako što dolazi do širenja određenog
krvnog suda koji stvara pritisak na nerv koji vrši inervaciju lica – trigeminalni nerv. Zašto se ovo dešava međutim još nije do kraja otkriveno.

Lekovi koji su efikasni u migreni efikasni su i u klaster glavobolji. Kod ove glavobolje bitna je prevencija, tj. pre pojave bola dati lek. Uspeh je postignut blokatorima kalcijumskih kanala kao što je verapamil, kortikosteroidima, a u rezistentnim slučajevima i valproatima i karbamazepinom. U toku napada udisanje 100% kiseonika može ublažiti tegobe.