Migrena


Migrena cest uzrok glavobolja

glavobolja migrenaMigrene su hronične ponavljajuće glavobolje, sa karakterističnom kliničkom slikom i pridruženim simptomima. Bol je tipično pulsirajući, umeren do težak, jednostran i pojačava se tokom fizičke aktivnosti tj hodanja, trčanja i sl. Najčešće je praćen mučninom, povraćanjem i fonofobijom (osetljivost na buku) i fotofobijom (osetljivost na svetlost). Sam termin migrena potiče od grčke reči hemikranios (u prevodu “pola glave”). Iako je somatski i neurološki pregled između napada normalan, migrena može bitno da remeti kvalitet života i između napada (strah od mogućeg sledećeg napada, socijalna ograničenja, komplikacije izazvane lekovima, pridružena somatska i psihijatrijska oboljenja).

Ove glavobolje su iznenađujuće česte i u različitim istraživanjima se dobija različit podatak o učestalosti, ali se može reći da otprilike 15-18% žena i 5-6% muškaraca pati od ovog oboljenja, od tog broja polovina osoba za vreme napada mora da provede vreme u krevetu. Primećeno je da određeni faktori mogu biti pokretači migrene: zamor, relaksacija nakon stresa, jaka svetla na primer boravak u diskoteci, previše ili premalo spavanja, preskakanje obroka, alkohol, crna vina, neka hrana, mestruacija u žena.

Migrene možemo podeliti na one bez “aure” i na one sa “aurom”.

Migrena bez aure ili obična migrena je najčešći tip migrene i viđa se kod oko 80% bolesnika sa migrenom. Najčešće početku napada prethode određeni simptomi koji mogu nagovestiti migrenozni napad, kao što su promena raspoloženja (euforija ili depresija), uznemirenost, preterano zevanje, žeđ, zamor, pospanost, želja za određenom vrstom hrane. Napad može početi u bilo koje doba dana ili noći, najčešće u jutarnjim časovima tokom buđenja. Bol je kod većine bolesnika jednostran sa maksimalnim bolom oko oka, ali može tokom napada da se proširi na celu glavu. Napad obično traje 4 do 72 sata. Pojedini napadi mogu trajati duže od 3 dana ili biti uzastopni kada je poboljšanje u međuperiodu samo minimalno – status migrenosus. To je svakako indikacija za bolničko lečenje sa rehidratacijom i nadoknadom elektrolita. Nakon napada bolesnici su obično iscrpljeni i bezvoljni.

Kao što smo napomenuli sam napad prate fono- i fotofobija, a ponekad i osmofobija – preosetljivost na mirise.

Migrena sa aurom

Kod migrene sa aurom koju ima oko 20% bolesnika, migrenskom bolu prethodi aura, koja se sastoji od vidnih, senzornih, motornih i poremećaja govora i ona “iskusnom” bolesniku najavljuje predstojeći migrenski napad. Aura najčešće traje do 60 min i obično prethodi kratko vreme glavobolji, ali glavobolja može i da počne istovremeno i pre aure. Isto tako aura se kod istog bolesnika ne mora javiti svaki put kad i glavobolja. Vidna aura je najčešća i ispoljava se obično u vidu belih i svetlih oblika pred očima koje svetlucaju i postepeno se šire vidnim poljem. To može otežati aktivnosti kao što su čitanje ili vožnja kolima. Takozvana senzorna aura uključuje utrnulost i mravinjanje prvenstveno lica ili ruke. Motorni simptomi mogu biti u vidu slabosti pojedinih delova tela. Osim aure ostali simptomi su slični kao kod obične migrene.

Nedovoljno je poznato da osobe koje imaju migrenu imaju kao simptom vrtoglavicu u 25-35% slučajeva. Ova vrtoglavica može prethoditi pojavi glavobolje, može se javiti istovremeno sa glavoboljom, a najčešće se javlja u periodima van migrenskih napada. Vrtoglavica može biti varirati od blage nesvestice, omaglice, a može biti i veoma intenzivna kada osoba ima osećaj da se cela soba vrti ili da je na ringišpilu.

Što se tiče pitanja šta je uzrok migrene, nažalost odgovor na ovo pitanje još nije jasan. Ranije prihvaćena teorija o skupljanju tj spazmu krvnih sudova sada sve više ustupa mesto teoriji po kojoj dolazi do određene “prenadraženosti” mozga.

Lecenje Migrena

Migrenu možemo lečiti tako što ćemo lečiti aktuelni napad migrene i tako što ćemo primeniti
dugoročnu terapiju koja će sprečiti potencijalni nastanak napada.

Kod napada migrene brzo dat infuzioni rastvor će najčešće dovesti do značajnog poboljšanja, a uz to se daju analgetici, lekovi protiv povraćanja i specifična terapija koja najčešće uključuje lekove iz grupe triptana i ergot derivata.

Dugotrajna terapija se primenjuje kod težih slučaja kada su napadi češći i intenzivniji. Ovi lekovi se moraju svakodnevno uzimati i najčešće su to lekovi iz neke od 3 grupa: antihipertenzivi, antikonvulzivi, antidepresivi. U poslednje vreme primećeno je da magnezijum ima povoljno dejstvo u terapiji migrene.