Audiometrija


Audiometrija predstavlja dijagnosticku metodu kojom ispitujemo sluh. Ovo je subjektivna metoda jer zahteva saradnju pacijenta.

Pacijent tokom testiranja ima slusalice preko kojih mu se pustaju cisti tonovi razlicitih frekfencija. Njegov zadatak je da kada cuje ton pritisne dugme na tasteru. audiometrija

Da bi se ovaj test izveo adekvatno potrebna je i kabina za audiometriju kako bi pacijenta izolovali od okolne buke. Konkretno namena audiometrijske kabine je da eliminise belu buku. Bela buka je oko 20-30dB i predstavlja nivo zvuka koji je prisutan u tisini, cak iako su vrata i prozori zatvoreni i nema nikakvog konkretnog zvuka koji dopire.

Audiometrija se radi kod pacijenata kod kojih postoji sumnja na ostecenje sluha. Ovim ispitivanjem mozemo odrediti koliki je stepen i tip nagluvosti. Postoje dve vrste ostecenja sluha: konduktivna i senzorineuralna, kao i kombinacija ove dve.

Ovo je audiogram pacijenta koji boluje od otoskleroze, oboljenja koje dovodi do pretezno konduktivne nagluvosti. Konduktivna nagluvost predstavlja gubitak slusne energije u prenosu od bubne opne do unutrasnjeg uva i obicno je posledica oboljenja srednjeg uva (israfirani deo audiograma).

Ovako izgleda audiogram pacijenta sa naglo-nastalim ostecenjem sluha nakon pucanja u streljani. Ovo je primer senzorineuralne nagluvosti – oslabljenog sluha usled ostecenja slusnih celija u kohlei (puzu unutrasnjeg uva).