Novi test za ispitivanje ravnoteže – video head-impulse test


VHIT – video head-impulse test

Pomoću ovog testa za 5 minuta možemo ispitati ravnotežu ! Ovaj test je komforan za pacijenta, nema mučnine i neprijatnih senzacija. Osim u postavljanju dijagnoze, zbog brze i lake izvodljivosti našao je primenu i u praćenju oporavka pacijenata sa naglo nastalim oštećenjem vestibularnog čula.

vhitVideo head impulse test meri jedan refleksni put od čula za ravnotežu do mišića pokretača oka. Test se izvodi tako što pacijent sedi i gleda u zadatu tačku. Ispitivač se nalazi iza pacijenta i nepredvidivo i brzo okreće glavu pacijenta. Vrlo osetljiva kamera ove savremene aparature beleži da li je pogled ostao fiksiran na zadatoj meti ili ima odstupanja.

Kod akutnih oštećenja vestibularnog čula ova dijagnostička metoda je veoma senzitivna, medjutim kod hroničnih oštećenja njena senzitivnost nije tako dobra i često se ovaj test mora dopuniti drugim funkcionalnim ispitivanjima ravnoteže kao što je kalorijski test ili VEMP.