Kalorijski test


Kalorijski test je dijagnosticka metoda kojom ispitujemo funkciju cula za ravnotezu. Culo za ravnotezu je smesteno u unutrasnjem uvu pored cula za sluh. Ovaj test se zasniva na stimulaciji cula za ravnotezu, tako sto se uvo ispira vodom u trajanju od 30-40sek. Kalorijski stimulator je aparat koji postize konstantnu zadatu temperaturu tokom ispiranja. Koriste se 30C (hladna) i 44C (topla). Svako uvo se ispituje zasebno, pravi se pauza od 5min izmedju ispiranja. vrtoglavica

Kao rezultat ove stimulacije nastaje nistagmus, jedan refleksni pokret oka, koji mi pratimo pomocu video nistagmografa (VNG), aparata koji meri brzinu ovog refleksnog pokreta. Na ovaj posredan nacin saznajemo kako funkcionise culo za ravnotezu sa ispitivane strane. Takodje bitno je da se na kraju ispitivanja uporedi odgovor dobijen sa jedne i druge strane. Kod zdravih ispitanika asimetrija izmadju levog i desnog cula ne bi smela da predje 20%.

Tokom ovog ispitivanja pacijent moze osetiti laku vrtoglavicu. Ona obicno ne traje duze od 1min. tako da vecina pacijenata sasvim dobro podnese ovo ispitivanje.