Skrining sluha kod beba


Neonatalni skrining sluha je univerzalni program ranog otkrivanja oštećenja sluha, koji započinje već u porodilištu. Jednostavnim i brzim testom koji se zasniva na beleženju otoakustičkih emisija, moguće je već drugog dana po rođenju utvrditi da li beba dobro čuje.
Jedna do tri od hiljadu rođenih beba ima teško oštećenje sluha. Zastoj u razvoju govora je prekasni znak nagluvosti. Cilj skrininga je da se oštećenje sluha otkrije do trećeg meseca, kako bi lečenje i habilitacija započeli što ranije, a dete u potpunosti dostiglo vršnjake.
Inicijalni skrining test se radi pre otpuštanja iz porodilišta svim bebama, bez obzira na faktore rizika za oštećenje sluha. Kroz malu mekanu slušalicu dok beba spava, pušta se tihi ton, na koji se ukoliko je sluh uredan, dobija odgovor koji aparat registruje kao ”Prošao“. Ukoliko odgovor izostane, posle četiri nedelje treba ponoviti test, sa konačnom audiološkom dijagnostikom (BERA, ASSR test) ukoliko je nalaz i dalje negativan.
Ukoliko postoje faktori visokog rizika za oštećenje sluha, bez obzira na uredan nalaz, test treba proveriti još jednom u narednih 3-6 meseci zbog mogućnosti odloženog nastanka oštećenja. Faktori visokog rizika su: postojanje nasledne gluvoće u porodici, intrauterine infekcije u trudnoći (TORCH), porođajna težina manja od 1500g, Abgar scor manji od 5/6, mehanička ventilacija duža od 5 dana, žutica sa eksangvinotransfuzijom, primena ototoksičnih lekova (gentamycin, amikacin) i urođene anomalije glave i vrata.
U cilju ranog otkrivanja oštećenja sluha, poželjno je da roditelji i sami prate norme razvoja do trećeg meseca: da li odojče reaguje na glasne zvuke plačem, treptanjem, buđenjem ili prestankom sisanja, da li se umiri na poznate glasove ili zvuke i da li se oglašava tako što ciči i guče.