Novi dijagnosticki testovi

Ispitivanje ravnoteže je potpunije i lakše a za pacijenta komfornije i brže pomoću novih dijagnostičkih testova.

Ovo je zaključak medjunarodnog jednodnevnog seminara New diagnostics in neurootology. Seminar je održan 7og Aprila u Holiday Inn u Beogradu u organizaciji Udruženja otologa i audiologa Srbije. Seminaru je prisustvovalo 120 lekara specijalista, pretežno otorinolaringologa ali i neurologa. Od toga skoro 40 učesnika iz inostranstva pretežno zemalja u okruženju.

Subjektivno Vizuelno Vertikalno – Dr Michele Toupet

Odstupanje od vertikale je znak vestibularnog oštećenja. Vertikalna linija je skrenuta ka oboleloj strani kod oštećenja vestibularnog čula, a interesantno je da brzina oporavka zavisi od dominantne strane vestibularnog korteksa. Medjutim odstupanje od vertikalnog postavljanja laserske linije u mračnoj sobi može biti znak oštećenja i centralnih vestibularnih puteva.

Video Head Impulse Test – Dr Alexandar Blodow

Specijalna video kamera omogućava detektovanje brzih korektivnih pokreta oka koji kod pacijenata sa oštećenim vestibularnim živcem kompenzuju vestibularni nedostatak. Takodje, moguće je i precizno izmeriti koliko pokreti oka kasne za pokretima glave kod vestibularnih lezija. Ovaj test može često zameniti kalorijski test koji se do sada najviše koristio u vestibularnoj dijagnostici.

Vestibularni Evocirani Miogeni Potencijali – MSc CS Debbie Cane

Nakon postavljanja elektroda i zvučne stimulacije vestibularnog čula u mogućnosti smo da snimimo stepen vestibularnog oštećenja kod neuritisa, pomaže nam kod postavljanja dijagnoze Menierove bolesti, a takodje i u praćenju lečenja ovih pacijenata Gentamicinom. Do skoro nepoznatno oboljenje – Dehiscencija Gornjeg Polukružnog Kanala, daje vrlo karakterističan nalaz na ovom testu.

Dinamička Oštrina Vida – Dr Dušan Pavlović

Refleksni put izmedju vestibularnog čula i mišića pokretača oka, omogućava nam jasnu sliku pri svakodnevnim kretnjama. Kod vestibularnih oštećenja pacijenti se često žale na mutnoću pri pokretima glave. Dinamička oštrina vida je funkcionalan test koji meri i poredi oštrinu vida u mirovanju i pri kretanju. Ovim smo u mogućnosti da procenimo koliko vestibularno oštećenje utiče na svakodnevne aktivnosti pacijenta.

Nakon teorijskog dela organizovan je workshop gde su lekari u manjim grupama mogli da izvedu nove dijagnostičke testove.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!