ORL kongres 2012

Dr Dusan PavlovicDr Dusan Pavlovic je odrzao predavanje o novom dijagnostickom entitetu – vestibularnim migrenama. Ovo je veoma cest uzrok vrtoglavica i na zalost cesto neprepoznat.
Dr Dusan je objasnio kako se ovo oboljenje moze dijagnostifikovati i leciti.
Dr Galina JokovicDr Galina Jokovic je prikazala nove metode u lecenju zujanja u usima (tinnitusa).
Dr Snezana Andric FilipovicDr Snezana Andric Filipovic je pokazala dobre rezultate razvoja govora kod gluve dece nakon ugradnje kohlearnog implanta sa dugom elektrodom.
Dr Ljiljana CvorovicDr Ljiljana Cvorovic prikazala je hirursku ugradnju BAHA aparata koji pomaze osobama sa znacajno ostecenim sluhom da cuju.
Dr Milan ErdoglijaDr Milan Erdoglija je prezentovao veoma redak slucaj otoskleroze i avaskularne nekroze krure stapesa.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!