Ostecenje sluha dovodi do zujanja

Stepen pada sluha usled buke utice na jacinu zujanja u uvu.

glasna muzikaNemacka studija je pokazala da je glavni uzrok zujanja u usima pad sluha.
Da bi se analizirala moguca povezanost stepena ostecenja sluha sa intenzitetom tinitusa, istrazivaci su napravili retrospektivnu studiju koristeci podatke od 531 pacijenta (280 zena i 251 muskarca) koji su bolovali od tinitusa.

83% pacijenata sa tinitusom je imalo pad sluha u visokim frekfencijama koji je odgovarao ostecenju sluha izazvanog bukom. Pronadjena je znacajna korelacija izmedju prosecnog pada sluha i jacine tinitusa.

Pacijenti koji pate od nekompenzovanog hronicnog tinitusa su imali veci stepen ostecenja sluha nego pacijenti sa kompenzovanim oblikom tinitusa. Takodje, stepen ostecenja sluha je u pozitivnoj korelaciji sa dve skale istrazivackog upitnika o tinitusu.

Lancana reakcija
Studija pruza indirektni dokaz koji podrzava hipotezu da stepen ostecenja sluha usled buke utice na jacinu zujanja u usima.

Prema istrazivacima studija pokazuje da je lanac dogadjaja koji pocinje prekomernim izlaganjem buci ne samo da dovodi do ostecenja sluha vec i do pojave tinitusa rezultirajuci smanjenim kvalitetom zivota. Stepen ostecenja sluha se reflektuje jacinom tinitusa.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!