Skrining sluha kod beba

skrining sluha kod bebaOtoakustičke emisije – skrining sluha kod beba jos u porodilistu

Dr Milica Tatovic objasnjava kako se radi skrining sluha kod beba

Čulo sluha ima veliki značaj u prikupljanju i obradi zvučnih signala, ali zdravo unutrašnje uvo i samo proizvodi izuzetno tihe tonove – otoakustičke emisije. Ovi zvuci nastaju kao nus-proizvod aktivnog mehanizma spoljašnjih ćelija Kortijevog organa, mogu se zabeležiti u spoljašnjem slušnom hodniku pomoću specijalnih aparata i najbolji su dijagnostički pokazatelj očuvane funkcije kohlee.

Otoakustičke emisije nastaju spontano ili kao odgovor na akustičku stimulaciju, a metoda njihovog beleženja je objektivna, brza i neinvazivna. Prednosti ispitivanja su što se može obaviti odmah po rođenju, ne zahteva sedaciju i obuhvata ceo frekventni spektar, a mane što registrovanje ovih tihih tonova ometa postojanje sprovodne nagluvosti i spoljašnja buka. Zbog senzitivnosti da otkrije mala oštećenja sluha duž celog presinaptičkog auditivnog sistema, ispitivanje otoakustičkih emisija ima najširu kliničku primenu.

Pre svega, primena otoakustičkih emisija je u ranom otkrivanju obostranog oštećenja sluha kod novorođenčadi i male dece, u okviru univerzalnog programa neonatalnog skrininga sluha u porodilištu. Ukoliko kod novorođenčeta dobijemo otoakustičke emisije, sigurni smo da ne postoji kohlearno oštećenje. Ukoliko odgovor izostane, timpanometrijom se mora proveriti funkcija srednjeg uva i tek kada je timpanometrijski nalaz uredan, izostanak otoakustičkih emisija i na ponovljenom testu ukazuje na oštećenje sluha.
Cilj je rano otkrivanje obostrane nagluvosti, kako bi se što pre započela slušna habilitacija i lečenje, a dete izvelo iz sveta tišine.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!