Intratimpanalne instilacije


Ova terapijska metoda se zasniva na direktnom ubrizgavanju leka u uvo. Tankom i dugackom iglom lek se ubrizga kroz bubnu opnu direktno u supljinu uva. Davanje injekcije u uvo nije bolno jer se bubna opna prethodno anestezira, tako sto se ceo usni kanal ispuni tecnim anestetikom. Najcesca zalba pacijenata pri ubrizgavanju leka je kratkotrajna vrtoglavica (krace od min.).injekcije u uvo

Instilacije kortikosteroida
Davanje kortikosteroida kroz bubnu opnu se pokazalo efikasnim kod akutne gluvoce, neurolabirintitisa, Menierove bolesti, kohlearnog hidropsa, autoimunih oboljenja unutrasnjeg uva . . .

Kod Menierove bolesti, ova terapija obicno dovodi do smanjenja napada vrtoglavica i po jacini i po ucestalosti. Nedostatak je sto pozitian rezultat obicno nije trajan, te je potrebno posle izvesnog vremena ovu terapiju ponoviti.

Kod akutne gluvoce davanje kortikosteroida intratimpanalno ima prednosti u odnosu na davanje parenteralno jer se izbegavaju stetna dejstva velikih doza kortikosteroida. Ovaj vid lecenja je pogotovo znacajan za pacijente sa dijabetesom ili cirom kod kojih je kontraindikovano davanje velikih doza kortikosteroida parenteralno.

Instilacija Gentamicina
Kod Menierove bolesti ukoliko lecenjem ne postignemo zadovoljavajuci stepen redukcije napada vrtoglavica opredeljujemo se za davanje Gentamicina intratimpanalno. Ovo je veoma toksican lek za uvo. Cilj davanja Gentamicina jeste da unistimo culo za ravnotezu u obolelom uvu. Ovaj vid terapije zamenjuje i skoro je potisnuo u potpunosti hirursku resekciju vestibularnog zivca (tj. labirintektomiju) koja se ranije radila u cilju kontrolisanja napada vrtoglavice kod Menierove bolesti gde su svi drugi vidovi lecenja ostali bez rezultata.