Hirurska terapija


Operacija uva kod pacijenata sa vartoglavicama

Doc. dr Nenad Arsovic objasnjava kada se hirurska terapija koristi kod pacijenata sa vrtoglavicama: