Uspešno održan treći Belgrade Balance Forum

Belgrade Balance ForumPred velikim auditorijumom stručne domaće i strane publike prezentovane su novine u dijagnostici i lečenju vestibularnih oboljenja. Profesor Kim je došao čak iz Seula da održi predavanje o moždanim udarima a čija je glavna manifestacija vrtoglavica. Dr. Andreas Zwergal iz Minhena prikazao je nove terapijske mogućnosti kod pacijenata sa cerebelarnom ataksijom. Detaljnije o trećem uspešno završenom Belgrade Balance Forumu, uspešno održanom juče u velikoj sali Holiday Inn-a u Beogradu

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!